Wijkorgaan

Het Wijkorgaan Stadsdriehoek bestaat uit 6 vrijwillige bestuursleden die je graag helpen bij de ondersteuning van een buurtinitiatief.

Soms is het al moeilijk genoeg om je buurtgenoten zover te krijgen dat ze met je willen meedenken en helpen. Laat staan dat je weet bij wie je moet zijn om het voor elkaar te krijgen en het geld dat daarvoor nodig is te regelen. We helpen graag bij het faciliteren van initiatieven, werven van fondsen of het in contact brengen met andere initiatieven zodat de kans dat het lukt groter is.

Ook helpen we graag bij de communicatie tussen de gemeente en belangengroepen in de vorm van informatieavonden bij nieuwe initiatieven, zoals de inrichting van de Binnenrotte.

©opyright 2022 Stadsdriehoek webdesign Cornelis van Krieken